Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία με χρήση γεωργίας ακριβείας.

Το Έργο

Η γεωργική παραγωγή εξαρτάται σημαντικά από τις κλιματικές συνθήκες και επηρεάζεται αρνητικά από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.
Εκτιμάται ότι κατά τον 21ο αιώνα αναμένεται έξαρση των ακραίων φαινομένων σε πολλές περιοχές μεταξύ αυτών και των περιοχών της λεκάνης της Μεσογείου.Αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα την κρίση της γεωργικής παραγωγής.
Το παρόν έργο “Climawater” στοχεύει να συμβάλει στην επίλυση του θέματος σε ετήσιες και δενδρώδεις καλλιέργειες στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία.

Αφετηρία του έργου θα είναι η επιλογή καλλιεργειών, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, μήλα και ελιές, στις περιοχές Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας

Η επιλογή των καλλιεργειών θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής σε συνεργασία με την επιχείρηση «Μπρισίμης Ευάγγελος» και τις ενώσεις αγροτών «Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών ‘Η Νέα Ένωση’», «Αγροτικός Συνεταιρισμός Καναλιών», «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλεοπαραγώγων τοπικής κοινότητας Μακρυράχης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» και «Αγροτικές επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηρίου Γ’ ΙΚΕ.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή βάση σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS)

Παράλληλα θα αναπτυχθεί και μια βάση δεδομένων με επίγεια μετεωρολογικά, αγρονομικά και δορυφορικά στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, την 3Δ και την επιχείρηση «Μπρισίμης Ευάγγελος»

Επιπλέον θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία και θα εφοδιαστεί με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες από την 3Δ

Στη συνέχεια της πορείας δράσης του Έργου θα εκδίδεται από την 3Δ μετεωρολογική πρόγνωση υψηλής ευκρίνειας με χρήση του συστήματος WRF ανά ώρα και ανά 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέχρι 7 ημέρες, που θα επικαιροποιείται καθημερινά και θα εκδίδονται γεωργικές προειδοποιήσεις (agro-alert)

Θα πραγματοποιείται εφαρμογή γεωργίας ακριβείας σε εβδομαδιαία βάση στα επιλεγμένα αγροτεμάχια με τον καινοτομικό υπολογισμό της ημερήσιας πραγματικής εξατμισοδιαπνοής με επίγεια μετεωρολογικά στοιχεία και συνδυασμό δύο δορυφόρων (Sentinel-2 and Sentinel-3)

Εισαγωγή της εξατμισοδιαπνοής στο μoντέλο ισοζυγίου ύδατος (π.χ. Aquacrop) για τον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών σε νερό της καλλιέργειας με αποτέλεσμα τον χάρτη προτεινόμενης κατανάλωσης αρδευτικού νερού ανά εβδομάδα.

Σπουδαιότητα του Έργου

Η γεωργική παραγωγή της Ελλάδας, που ανήκει στη Μεσόγειο, αντιμετωπίζει κρίση λόγω των σοβαρών ελλειμάτων κυρίως σε αρδευτικό νερό. Η έξαρση των ακραίων φαινομένων, όπως ξηρασίες, καύσωνες, πλημμύρες, σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση των βροχοπτώσεων έχουν διογκώσει το πρόβλημα της μείωσης της γεωργικής παραγωγής. Το παρόν έργο ClimaWater στοχεύει να συμβάλει στην επίλυση του θέματος σε ετήσιες και δενδρώδεις καλλιέργειες στη Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, με τη χρήση γεωργίας ακριβείας. Η σπουδαιότητα του έργου επεκτείνεται καθώς η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αναμένεται να συμβάλει και στη μείωση της επιβάρυνσης και ρύπανσης του εδάφους.

"Τα οφέλη του έργου για την γεωργική παραγωγή και τον υδοφόρο ορίζοντα είναι αδιαμφισβήτητη"

Το ClimaWater αποτελεί σημαντική καινοτομία στη διαδικασία παρακολούθησης της γεωργικής παραγωγής

Τα καινοτόμα στοιχεία του έργου περιλαμβάνουν:
  • Σύγχρονη πρόγνωση καιρού υψηλής ευκρίνειας
  • Σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία με χρήση νέων δορυφορικών δεδομένων υψηλής διακριτικής ικανότητας
  • Σύγχρονα επίγεια δίκτυα αισθητήρων
  • Σύγχρονα γεωπληροφορικά συστήματα
  • Χωρικές μεθοδολογίες προσομοίωσης υψηλής ευκρίνειας
  • Τεχνολογική αναβάθμιση των εφαρμοζόμενων πολιτικών

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μείωση της επιβάρυνσης και ρύπανσης του εδάφους

Μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του εισοδήματος των αγροτών

Προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος

Εδραίωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία

Η Ομάδα του Έργου

Εταίροι:

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών «Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ»
Αντικείμενο απασχόλησης του Συνεταιρισμού «Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ» είναι το εμπόριο αγροτικών προϊόντων.
Αγροτικές Επιχειρήσεις ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ’ ΙΚΕ
Οι τομείς δραστηριοποίησης της επιχείρησης «ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Γ’ ΙΚΕ» είναι το χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών, βαμβακιού και σπόρων βαμβακιού, υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή, υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων.
Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλεοπαραγωγών Τοπικής Κοινότητας Μακρυράχης Δήμου Ζαγοράς – Μουρετσίου
O Αγροτικός Συνεταιρισμός ασχολείται με εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα.
Μπρισίμης Ευάγγελος
Η εταιρεία «Μπρισίμης Ευάγγελος» παρέχει υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας & στατιστικής ανάλυσης.
Αγροτικός Συνεταιρισμός Καναλιών
Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Καναλιών» ασχολείται με την καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας!

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Μ16ΣΥΝ2-00288

Αφήστε το μήνυμα σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο